Đầu tư mạo hiểm là gì? Có thật sự “mạo hiểm” khi đầu tư mạo hiểm?

Posted on Chứng Khoán

Trước làn sóng khởi nghiệp ồ ạt ở Việt Nam hiện nay, nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm được thành lập để đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp start-up. Thuật ngữ đầu tư mạo hiểm cũng được nhiều người quan tâm. Vậy đầu tư mạo hiểm là gì? Có thật sự “mạo hiểm” khi […]

Read more >