Chứng Khoán

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là tài khoản nào? Thông tin cần biết

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là tài khoản nào? Đây là một trong những câu hỏi được độc giả Makemoney khá quan tâm. Trong bài viết này, hãy cùng đi tìm câu trả lời chính xác nhé.

Khái quát về nghiệp vụ kế toán đầu tư chứng khoán

Chứng khoán ngắn hạn và dài hạn

Chứng khoán ngắn hạn là loại chứng khoán được đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn, thường là dưới 1 năm. Chúng là một dạng tài sản lưu động có giá trị như tiền vì khả năng thu hồi lại thành tiền tương đối nhanh chóng. Chứng khoán ngắn hạn được tính vào năng lực trả nợ ngắn hạn của công ty.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Chứng khoán dài hạn là khoản tài chính được đầu tư trong thời hạn dài, thường là trên 1 năm. Bên cạnh mục đích sinh lời tiền vốn, chứng khoán dài hạn còn thể hiện việc đầu tư quyền lực vào các công ty, tổ chức (chỉ huy, lãnh đạo, tham gia kiểm soát, phân phối…).

Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ đầu tư chứng khoán

– Ghi sổ chứng khoán đầu tư phải dựa trên giá mua vào thời điểm đầu tư. Giá mua có thể là giá trị chứng khoán, cũng có thể là mệnh giá thống nhất khi mua. Giá niêm yết của chứng khoán thể hiện toàn bộ tổn phí bỏ ra để doanh nghiệp được cầm giữ chứng khoán và có thu nhập từ chúng.

– Kế toán chứng khoán phải thực hiện chi tiết cho từng loại dựa trên mục đích đầu tư, ghi sổ theo mệnh giá, ghi số theo giá đầu tư, thời hạn thu hồi.

– Các khoản lỗ, lãi đầu tư chứng khoán phản ánh vào chi phí và doanh thu tài chính.

– Đối với khoản thu nhập nhận được từ khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu thì chỉ có phần lãi của các kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản đầu tư này mới công nhận là thu nhập từ hoạt động tài chính. Mặt khác, khoản lãi nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì được ghi giảm giá trị của các khoản đầu tư đó.

– Trường hợp giá thị trường thấp hơn giá niêm yết cuối mỗi niên độ thì doanh nghiệp phải lập dự phòng cho chứng khoán đã bị giảm.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là tài khoản nào?

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là tài khoản 121

Đầu tư chứng khoản ngắn hạn là tài khoản 121. Tài khoản này phản ánh tình hình giao dịch bao gồm thanh toán, mua và bán chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu…) có thời hạn thu hồi dưới 1 năm hoặc giao dịch kiếm lời qua chênh lệch mua bán.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn bao gồm: Cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường, trái phiếu (Chính phủ, doanh nghiệp), các chứng khoán khác theo quy định…

Một số lưu ý khi hạch toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Khi hạch toán khoản này, bạn cần lưu ý một số quy định sau:

– Ghi sổ chứng khoán đầu tư ngắn hạn dựa trên giá mua thực tế (giá niêm yết), gồm tổng giá mua và các chi phí mua (nếu có) như chi phí giao dịch, môi giới, thuế…

– Chứng khoán đầu tư ngắn hạn gốm cả chứng khoán dài hạn được mua để bán ra mà có thể thu hồi vốn trong thời gian dưới 1 năm.

Theo dõi sát sao từng loại đầu tư chứng khoán ngắn hạn của công ty

– Kế toán cần lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn nếu giá thị trường của chúng bị giảm xuống ở cuối niên độ kế toán.

– Cần theo dõi từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn mà công ty đang nắm giữ. Bao gồm: chứng khoán theo từng loại cổ phiếu, trái phiếu, theo từng loại mệnh giá và giá thị trường, đối tác đầu tư…

Trên đây là giải đáp của Makemoney về câu hỏi: “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn là tài khoản nào?” Mọi nhu cầu cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ 0944.31.9963.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud