Kiếm tiền

Hướng dẫn chi tăng thu nhập theo quy định của Bộ Tài chính

Đối với những người kế toán – tài chính trong các cơ quan, đơn vị, việc đảm đương các công việc xây dựng thang bảng lương, các khoản chi phí liên quan đến chế độ của cán bộ, công chức, viên chức chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt mỗi khi có cải cách tiền lương. Hôm nay, Makemoney sẽ hướng dẫn chi tăng thu nhập theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Nguồn kinh phí dùng để chi tăng thu nhập

Mỗi năm, sau khi đã trả hết các khoản chi phí và nộp thuế cho nhà nước, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được các cơ quan, đơn vị sử dụng theo trình tự sau:

 • Thứ nhất: thành lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (được trích tối thiểu từ 25% số tiền chênh lệch thu lớn hơn chi)
 • Thứ hai: chi tăng thu nhập cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thứ ba: lập các quỹ bao gồm Quỹ khen thưởng, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và Quỹ phúc lợi. Lợi mức trích tối đa của Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi không quá 3 tháng tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Như vậy, từ các quy định nêu trên, các cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện chi tăng thu nhập và thành lập các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ của riêng từng cơ quan, đơn vị.

Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ thực hiện chi tăng thu nhập theo quy chế chi tiêu nội bộ của mình

Công thức tính quỹ tiền lương để chi thu nhập tăng thêm

Theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, quỹ tiền lương dùng để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân, viên chức được xác định theo công thức sau:

QTL = Lmin x K1 x K2 x L x 12

Trong đó:

 • QTL: là quỹ tiền lương theo ngạch, bậc và chức vụ của cơ quan, đơn vị được phép chi trả tăng thêm tối đa trong năm.
 • Lmin: là mức lương cơ sở (đơn vị đồng/tháng) hiện hành do nhà nước quy định.
 • K1: là hệ số điều chỉnh tăng thêm thu nhập (lưu ý tối đa không quá 1,0 lần)
 • K2: là hệ số lương ngạch, bậc và chức vụ bình quân của cơ quan, đơn vị.
 • L: là tổng số biên chế được giao và số lao động hợp đồng không xác định thời hạn đối với một vài chức danh theo như quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • 12: là 12 tháng trong năm

Lưu ý:

 • Các cơ quan, đơn vị quyết định chi tăng thu nhập cho các cán bộ, công nhân, viên chức (hoặc bộ phận trực thuộc) phải dựa trên nguyên tắc gắn liền với kết quả và hiệu quả công việc của mỗi người (hoặc mỗi bộ phận trực thuộc).
 • Người và bộ phận có thành tích đóng góp nhằm giúp cơ quan, đơn vị tăng hiệu suất công tác và tiết kiệm chi phí sẽ được chi tăng thu nhập cao hơn.
 • Tuyệt đối không thực hiện chia thu nhập tăng thêm cào bằng bình quân hoặc phân chia theo hệ số lương.
 • Mức chi tăng thu nhập cụ thể của mỗi người (bộ phận trực thuộc) sẽ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó quyết định sau khi đã bàn bạc và thống nhất với tổ chức công đoàn cơ quan.
Công thức tính quỹ tiền lương dùng để chi thu nhập tăng thêm

3 nguyên tắc thực hiện chi tăng thu nhập

 • Việc chi tăng thu nhập cho người lao động, cán bộ, công chức, viên chức phải được dựa trên kết quả và hiệu quả công việc được đánh giá bởi Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng cho mình một quy chế chi tiêu nội bộ riêng nhằm đảm bảo tính dân chủ và minh bạch.
 • Việc chi tăng thu nhập sẽ được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá hiệu quả công việc theo quý và theo năm của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức.
 • Việc chi tăng thu nhập cần được rà soát và đối chiếu hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm với khả năng cân đối ngân sách thực tế hàng năm, nếu có bất kỳ thay đổi nào, UBND thành phố sẽ phải trình lên Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét và quyết định.
Việc chi tăng thu nhập phải thực hiện dựa trên 3 nguyên tắc được quy định

Trên đây là nội dung về việc hướng dẫn chi tăng thu nhập mà Makemoney muốn gửi đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề chi trả thu nhập tăng thêm, hãy liên hệ ngay với Makemoney qua số hotline 0944.31.9963 để được giải đáp.


Đợi xem Mật khẩu đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud